BEDRIJF / ONZE WAARDEN


Milieubewuste inzet

De bescherming van het milieu is voor ons van het grootste belang en is terug te vinden in het volledige fabricageproces van asfalt.

Dank zij ons milieugebonden beheersysteem richten we onze inzet op duurzaamheid en verbeteren we de bescherming van het milieu op continue basis.

LMET is ISO 14 001 gecertifieerd sinds 2013.Onze Acties

Verminderen van ons energieverbruik bij het drogen van granulaten (afdekken van freesmateriaal en grote stocks vermijden om met droge materialen te werken)

Verminderen van fijn stof door onze interne wegen stofvrij te houden. (veegmachine in eigen beheer)

Onze installaties continu moderniseren om onze energiefactuur te doen dalen. (isoleren van koude bruggen in onze bitumenleidingen na infrarood scan)

Afvalbeheer door selectief te sorteren.(glas ; hout ; PVC-film ; TL- lampen ; batterijen ; gevaarlijk afval ; PMD ; papier en karton ; ... )


Onze medewerkers sensibiliseren over het belang van de bescherming van ons milieu.(maandelijkse vergaderingen en info-momenten)

Maandelijkse controles en vergelijkingen van ons energieverbruik.

Er is een AED (Automatische externe Defibrilator) aanwezig op de site..

Gerecycleerd asfalt

Sinds 2011 produceert LMET ook asfalt met hergebruik van gebroken asfaltgranulaten of freesmateriaal.Het betreft een systeem van injectie van koude materialen tot 30% in bepaalde formules. Deze asfaltgranulaten kunnen altijd hergebruikt worden en hebben dus een zeer positieve werking op het milieu :

  • Une économie de granulats d'une part, en réutilisant les matériaux granulaires de ces agrégats,
  • Une économie de bitume d'autre part, puisque ces agrégats contiennent une part de liant qui enrobe les granulats.

Asfalt op verlaagde temperatuur


In 2014 installeert LMET een unit om "waxen" of "dopes" te injecteren in het bindmiddel om zo asfalt te kunnen produceren op verlaagde temperatuur en minder energie te verbruiken.

Deze "dopes" worden juist voor de mengfase in het bindmiddel geïnjecteerd, waardoor de productietemperatuur met 30°C kan worden verminderd. Het ecologisch belang van asfalt op verlaagde temperatuur is belangrijk in de productie en op de werf : Une économie d'énergie d'une part, en diminuant le chauffage des granulats,

  • Een vermindering van de gasconsumptie alsook 
  • een vermindering van de CO2 uitstoot ten gevolge van de vermindering van de productietemperatuur.

Op de werf komt dit procédé de veiligheid en het comfort van het personeel ten goede : er is minder gevaar voor brandwonden en er komen aanzienlijk minder dampen voor. 


Veiligheid en bescherming van de gezondheid.

De veiligheid en de bescherming van de gezondheid van onze medewerkers en onze klanten zijn altijd de belangrijkste waarden van ons bedrijf geweest.

Dank zij regelmatige en doelgerichte vormingen van onze medewerkers en mede door interne eexterne controles, behalen we een zeer hoog niveau van veiligheid en welzijn.

De aanpak van risicopreventie resulteert in een continue verbetering van de veiligheid op onze site.


Continue vorming van het personeel (eerste hulp, brandveiligheid, defibrilator,...)

Regelmatige audits om het veiligheidsniveau te bevestigen en te verbeteren.

Aanbieden van veilige en ergonomische werkomstandigheden aan al onze medewerkers (individuele veiligheidsuitrusting, alarmen, cameras,...)

 Regelmatige info-vergaderingen.


Dragen van een aangepast stofmasker in zones met een hoge concentratie van fijn stof.

Vrij toegankelijke douches en sanitair voor onze medewerkers, leveranciers of onderaannemers.


Kwaliteitsaanpak

Kwaliteit heeft in ons beroep altijd een centrale plaats ingenomen alsook in de verschillende stappen van ons fabricageproces.

Ons kwaliteitsbeheer is op twee peilers gebaseerd : ons intern labo enerzijds en controleaudits anderzijds.  Deze werkwijze garandeert het ganse jaar door een optimale kwaliteit van al onze produkten. Zo zijn onze producten CE gecertificeerd.

Om uw wensen te vervullen, ontwikkelen we samen met ons labo steeds nieuwe formules.

LMET is al ISO 9001 gecertifieerd sedert de jaren 90.